Återresa – att hitta sin biologiska familj

Att som adopterad träffa sina biologiska föräldrar eller åka tillbaka till sitt ursprungsland kallas för återresa. Denna resa är även en inre resa då många känslor väcks och man kan se sig själv på ett annat sätt efteråt. Resan kan också bli en besvikelse om du exempelvis inte lyckas hitta din biologiska familj.


Alla tänker olika mycket på sin adoption

återresa

Att hitta sin biologiska familj är en stor inre resa.

Hur mycket man som adopterad tänker på sitt ursprung och hur mycket vikt man lägger vid att vara adopterad är väldigt olika.

En del adopterade undrar över varifrån man kommer och hur sin biologiska familj ser ut och är. För vissa räcker det med att läsa mer om landet och upptäcka kulturen medan andra behöver söka upp sin biologiska familj.

Hur söker man upp sin biologiska familj?

Du som adopterad har rätt att veta var du kommer ifrån. Börja med att fråga dina föräldrar vad de vet och vad de har för dokumentation. Du kan också få rådgivning från Myndigheten för Internationella Adoptionsfrågor (MIA).

Om du vill besöka ditt barnhem så kan det vara bra att kontakta dem i förväg så de är förberedda.

Det kan vara svårt att hitta sin biologiska familj. Detta eftersom fattigdom är en vanlig orsak till adoption. En del hittar sin biologiska familj, andra gör inte det.

Både positivt och negativt med återresa

För många kan en återresa kännas nödvändig. Men det är viktigt att tänka på att detta kan väcka många känslor. Både positiva och negativa.

Det kan vara skönt att se landet man föddes i och inte längre känna sig annorlunda. Om du hittar din biologiska familj och de vill träffa dig kan det också kännas väldigt bra. En återresa kan vara en del av att bearbeta sorg och övergivenhet.

Det kan däremot vara svårt att komma tillrätta sedan i Sverige efter allt man har hittat om sig själv. Om du inte hittade din biologiska familj kan det vara en tung motgång.