Vem får adoptera?

Du har rätt att adoptera ett barn om du är gift, ensamstående och homosexuell. Men olika länder har olika krav. Homosexuella har enligt svensk lag rätt att adoptera, men det finns ingen adoptionsförmedling som samarbetar med ett land som tillåter detta.


Vem får adoptera

Homosexuella har fått adoptera i Sverige sedan 2003. Trots det är det väldigt svårt.

Ålder

För att få adoptera måste du ha fyllt 25 år. Det finns ingen övre åldersgräns men de flesta som är över 42 år får inte ett medgivande för adoption.

Det finns ingen sådan lag men de flesta kommuner följer Socialstyrelsens rekommendationer att inte ge ett medgivande till någon som är äldre än 42 år.

Gift, sambo eller ensamstående

Olika adoptionsländer har olika krav på sökande. Vanligt krav är att de sökande adoptivföräldrarna ska ha varit gifta i X antal år och/eller sambo i X antal år.

Du kan adoptera som ensamstående, däremot har du inte lika många länder att välja ifrån. Vissa länder har även särskilda restriktioner för ensamstående, exempelvis Montenegro där du som ensamstående bara kan adoptera barn som är äldre än tio år.

Adoptera som homosexuell

2003 blev det lagligt för homosexuella par att adoptera i Sverige, men det betyder inte att de länder man vill adoptera ifrån godkänner det. Det är varje enskilt land som bestämmer över vilka barnen ska hamna hos, och alla länder har inte samma syn på homosexualitet som vi har i Sverige.

Chanserna att adoptera som homosexuell har ökat sedan 2009 då det blev lagligt för homosexuella par att gifta sig i Sverige, då det är många länder som har giftermål som krav på de sökande adoptivföräldrarna.

Det var först 2010 som ett homosexuellt par adopterade ett barn i Sverige.

Det är väldigt svårt att som homosexuell adoptera ett barn idag. Men man ska inte ge upp. En viss öppning finns det i Sydafrika där man nu tillåter inhemska homosexuella par att adoptera. En annan lösning för homosexuella är att adoptera ett svensk barn. Ungefär 20 svenska barn behöver varje år en adoptivfamilj. Dessa barn skulle i princip lika gärna få ett homosexuellt par som ett heterosexuellt par som föräldrar enligt svensk lag.

Andra krav som kan försvåra en adoption

Det är svårare att adoptera om du är sjuk, överviktig, arbetslös, har utländskt medborgarskap, funktionshinder, psykisk ohälsa, anmärkningar i polisens belastningsregister eller om det är en stor åldersskillnad mellan makarna.

Negativa formuleringar i utredningen eller negativt bemötande av utredaren kan också påverka.