Efter hemresan

Nu är ni äntligen hemma och är en familj. Hur ska ni gå vidare nu och vad är din skyldighet att göra?


Efter hemresanNär ni kommer hem

Efter hemkomst ska du bokföra barnet på skatteverket. Om barnet kommer att byta namn ska det meddelas.

Det krävs också en läkarundersökning av barnet. Där letar man efter sjukdomar och gör en åldersutredning. Man tittar också på om barnet har halkat efter i utvecklingen jämfört med barn som är födda i Sverige. Det kan gälla motorik, sociala samspel och tillväxt.

Språk kan också vara problematiskt om barnet redan hunnit lära sig sitt modersmål. De flesta barn kommer ikapp men man ska vara uppmärksam på språkutvecklingen och söka hjälp om barnet har det svårt.

Det är en stor omställning för ett barn att bli adopterat. I början känner barnen ofta sig oroliga. Det gäller att ha tålamod. Efter en adoption har socialnämnden ansvar över att den nya familjen fungerar bra och att de får det stöd som de behöver.

Uppföljningsrapporter

Efter att ni har kommit hem ska du rapportera det till barnets ursprungsland.

Ursprungsländerna kräver ibland flera uppföljningsrapporter under barnets uppväxt. Det är viktigt för att säkerställa att adoptionen var för barnets bästa.

Även de som har blivit adopterade brukar ha glädje av det i vuxen ålder då de märker att sitt ursprungsland har brytt sig om vart man har hamnat och att man mår bra.

Vissa länder kräver återrapportering under hela barnets uppväxt. Din adoptionsförmedling informerar dig om hur och när dessa rapporter ska skickas in.

Tankar på sina biologiska föräldrar

När barnet växer upp kan det komma tankar om dess ursprung och biologiska föräldrar. Alla förhåller sig till det på olika sätt.

Var lyhörd för vad ditt barn vill. Barnet har alltid rätt att få veta om sin bakgrund. Det är adoptivföräldrarnas ansvar över att det blir så.

Barnet har också rätt att få prata om hur hon eller han upplever adoptionen.