Vilka barn adopteras?

En adoption genomförs därför att ett barn behöver en familj. En adoption ser alltid till barnets bästa.


För att adoption ska vara möjlig

Vilka barn adopteras?

Ett barn kan adopteras bort om:

  • De biologiska föräldrarna har valt att lämna bort barnet för adoption
  • Om barnet är föräldralöst
  • Om barnets föräldrar inte går att hitta
  • Om barnet har omhändertagits på grund av sociala omständigheter

Från vilka länder?

Svenska adoptionsförmedlingar får bara samarbeta med länder som gör en utredning av barnens bakgrund.

Landet måste också ha tydliga regler för hur bakgrunden ska utredas. Detta för att varje barn har rätt att få veta om sin bakgrund.

Barnets samtycke

I FN:s Barnkonvention står det att barn har rätt att komma till tals när myndigheter och domstolar fattar beslut som rör dem.

Barnet har alltså rätt att säga vad det tycker om adoptionen. Alla barns åsikter tas på stort allvar. Om barnet är fyllda 12 år kan det inte adopteras utan sitt eget samtycke.

Första mötet

Landet som barnet adopteras från styr över hur det första mötet ska gå till. Ni kan mötas för första gången på ett barnhem, hotell eller den utländska adoptionsorganisationens kontor.

Överlämnandet av barnet kan ske på det första mötet, eller efter att man har umgåtts lite varje dag under en period och man ser att barnet är redo för att bli överlämnat. Man kan behöva stanna i landet från en vecka upp till omkring nio månader.