Steg för steg – så går du till väga

Adoption utgår alltid från barnets bästa. Innan du får adoptera ett barn måste du ha blivit utredd och fått ett medgivande. Sedan kan du skicka din ansökan till det land du vill adoptera ett barn från. Det är många parter som är involverade i ett adoptionsärende och det kan ta tid.


Adoptera

 Så gör du för att få adoptera

  • Kontakta socialnämnden i din kommun för att få en utredning.
  • Därifrån blir du hänvisad till en utbildning för blivande adoptivföräldrar. Utbildningen är ett måste för att få medgivande.
  • En utredning påbörjas.
  • Socialnämnden fattar ett beslut om du får ett medgivande eller inte.
  • Om du får ett medgivande skickar du in det till din adoptionsförmedling. Det finns många olika förmedlingar. Från den dag du betalar in anmälningsavgiften till din adoptionsförmedling får du din köplats. Du kan också adoptera ett barn utan att använda dig av en adoptionsförmedling. Det gäller bara i särskilda fall och oftast när du ska adoptera en släktings barn. Du får då kontakta Myndigheten för internationella adoptionsfrågor (MIA) för att prövas. Medgivande från socialnämnden krävs dock fortfarande.
  • Utifrån vilken adoptionsförmedling du valt kommer det att se lite annorlunda ut. Det som kan skilja är pris och hur mycket du gör själv. Om din adoptionsförmedling har flera länder måste du välja vilket land du ska skicka din ansökan till. Därefter skickas ansökan.
  • När landet/adoptionsförmedlingen har hittat ett barn till dig informeras du av din adoptionsförmedling.
  • Från din adoptionsförmedling får du sedan mer information om barnet/barnen. Som ålder, kön, namn, foto och läkarrapport.
  • När du kan hämta barnet, beror på vilket land du ska adoptera ifrån och andra omständigheter. Tiden kan variera från att hämta barnet på en gång till att vänta i flera månader.
  • Efter att du har kommit hem med barnet ska du rapportera till barnets ursprungsland. För vissa länder kan du behöva göra återrapporter upp till att barnet är 18 år.

Adoptionsförmedlingar

Det är Myndigheten för internationella adoptionsfrågor (MIA) som bestämmer vilka organisationer som får bedriva adoptionsärenden. Dessa adoptionsförmedlingar finns i Sverige idag:

Adoptionscentrum: Adoptionscentrum förmedlar mellan 250 till 500 barn per år från ungefär 19 olika länder.

Adoptionsföreningen La Casa (ALC): En adoptionsförening som förmedlar barn från ett särskilt barnhem i Colombia.

Barnen framför allt: Är en organisation som förmedlar 60-70 adoptioner per år från ett tiotal länder.

Barnens vänner – internationell adoptionsförening: Förmedlingen är en mindre organisation där familjerna själva är mer delaktiga i processen. Ungefär 30 barn adopteras per år från Sri Lanka, Taiwan och Kina.

Familjeföreningen för internationell adoption: Förmedlar ungefär 100 adoptioner per år från åtta olika länder.

Kostnader

Avgifterna är olika beroende på vilket land du adopterar ifrån och vilken adoptionsförmedling du vänder dig till. Du kommer att behöva betala en avgift för adoptionsorganisationens kostnader, en avgift för översättningar och legalisering av dokument samt kostnader för när du reser och hämtar barnet.